Wyszukiwarka ogłoszeń
1 - Nomenklatura

1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z serwisu www.ogloszenia.tarnobrzeg.info zwanego dalej Serwisem.
2. Poprzez słowa:
- Serwis rozumie się całość usług świadczonych w ramach Serwisu www.ogloszenia.tarnobrzeg.info.
- Administrator Serwisu rozumie się podmiot nadzorujący Serwis. Administratorem Serwisu jest firma Emisja J.Gonciarz z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Długosza 8, NIP: 8671816201.
- Użytkownik rozumie się osobę korzystającą z Serwisu.

2 - Dodawanie ogłoszenia do Serwisu

1. System pozwala na nieodpłatne zamieszczanie ogłoszeń internetowych na określony czas (od 2 do 60 dni).
2. Każdy Użytkownik może zamieścić dowolną liczbę ogłoszeń, z dalszymi ograniczeniami.
3. Każde ogłoszenie powinno być zamieszczone w odpowiedniej tematycznie kategorii, z odpowiednio wybranym typem oferty i jasnym tytułem nawiązującym do treści ogłoszenia.
4. Ogłoszenie o tej samej treści można zamieścić maksymalnie w trzech różnych kategoriach.
5. Ogłoszenia powinny mieć tak dobrany okres ważności i częstotliwość zamieszczania, żeby takie samo ogłoszenie nie pojawiało się wielokrotnie w tej samej kategorii.
6. Użytkownik podając dane kontaktowe jak adres e-mail, numer telefonu, zgadza się na ich publikację i chce żeby zostały opublikowane w serwisie.
7. Zabronione jest umieszczanie: ogłoszeń prezentujących treści i materiały zastrzeżone, chronione prawem autorskim i patentowym, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, łamiące prawo do prywatności, nawołujących do nienawiści. Niedozwolone jest również promowanie lub oferowanie następujących towarów i usług:
- niezgodnej z prawem sprzedaży zwierząt nie pochodzących z hodowli
- organów do przeszczepu
- broni, amunicji i materiałów wybuchowych
- towarów pochodzących z kradzieży
- towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego
- towarów nieistniejących
- narkotyków oraz niedozwolonych na terenie Polski leków i suplementów
- materiałów erotycznych, pornograficznych i prezentujących nagość
- usług i ofert towarzyskich, pracy zarobkowej o charakterze prostytucji lub sponsoringu
- informacji na temat zarabiania w oparciu o systemy piramidowe, materiałów zawierających linki z programów partnerskich i niesprecyzowanych, czy też niejasno opisanych ofert pracy, współpracy i zarabiania
- ogłoszeń mających na celu niepokojenie lub łamanie czy ograniczanie praw osób trzecich,
- gier hazardowych
- numerów telefonicznych o podwyższonej płatności
- handlu danymi osobowymi
- usług finansowych i anonsów o zatrudnieniu bez podania nazwy firmy i danych adresowych
- których zasadniczą treścią jest link lub linki do innego serwisu
- dotyczących sprzedaż, bądź pisania na zamówienie prac magisterskich, licencjackich, maturalnych, zaliczeniowych itp.
8. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie bierze pełną odpowiedzialność za treść ogłoszenia, zawartość fotografii oraz zawartość stron internetowych, których odnośniki znajdują się w ogłoszeniu.
9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i prawną wynikającą lub związaną z treścią ogłoszenia, linków i ilustracji do niego dołączonych. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ogłoszenie jest zgodne z polskim prawem oraz że posiada wszelkie prawa zezwalające na publikację treści ogłoszenia. Ponadto Użytkownik oświadcza, że publikacja ogłoszenia lub wypowiedzi nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności lub godności, ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.
10. Administracja zastrzega sobie prawo do nie publikowania bądź usunięcia dowolnego ogłoszenia bez podawania przyczyny oraz blokowania możliwości dodawania ogłoszeń wybranym Użytkownikom.

3 - Korzystanie z usług

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Osoby mające zastrzeżenia do Regulaminu nie powinny korzystać z Serwisu.
2. Zabronione jest kopiowanie danych z Serwisu i wykorzystywanie ich do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu.
3. Zamieszczający oświadcza że przed dodaniem ogłoszenia do Serwisu przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu.
4. Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.
5. Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż kontakt w sprawie ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu, nie zamówionych ofert handlowych, wirusów i trojanów.
6. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników. Jego rola polega na umożliwieniu nawiązania kontaktu między kontrahentami.
7. Administracja nie będzie wykorzystywać danych podanych w formularzu do rozsyłania jakichkolwiek ofert, reklam itp.
8. Administracja zastrzega sobie prawo do nie publikowania bądź usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz przekazywania informacji o ich autorach odpowiednim organom ścigania, ogłoszeń niezgodnych z regulaminem oraz utrudniających w różny sposób korzystanie z serwisu. Dotyczy to szczególnie ogłoszeń wielokrotnie powtarzanych, niezgodnych z wyżej wymienionymi ograniczeniami, bądź niejasnych.
9. Administracja zastrzega sobie prawo kontaktu z Użytkownikami Serwisu w przypadku wątpliwości na temat ogłoszenia.
10. Administracja zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny i wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników.

5 - Reklama

1. Administracja ma prawo wyświetlania w Serwisie dowolnej ilości reklam, w dowolnym miejscu i o dowolnym charakterze.
2. Osoby lub podmioty zainteresowane publikacją własnych reklam powinny skontaktować się z Administracją Serwisu.

6 - Kwestie sporne

1. Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem, a Administracją Serwisu.
2. Jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie 1 nie przyniosą rezultatu, spór będzie rozstrzygany w sądzie powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Administracji Serwisu.

7 - Odpowiedzialność

1. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przerwą w działaniu Serwisu oraz ewentualne usterki, które mogą pojawić się w trakcie działania Serwisu.
2. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i treść ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie oraz za prawdziwość danych kontaktowych zamieszczonych w ogłoszeniach.
3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za to do jakich celów i w jaki sposób zamieszczone ogłoszenia mogą zostać wykorzystane.

8 - Obowiązywanie Regulaminu

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, wchodzą w życie w chwili opublikowania ich na stronie.
2. Administracja nie przekazuje Użytkownikom informacji o zmianach w treści Regulaminu.

Polityka prywatności

Informacje o danych osobowych pobieranych w czasie odwiedzin stron z domeny tarnobrzeg.info przedstawione są poniżej. Nie przekazujemy i nie sprzedajemy tychże informacji innym podmiotom.
Zamieszczając ogłoszenie, czytając lub przeglądając treści w Serwisie akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać witryny.

Logi strony
Podobnie jak większość witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy informacje z plików logów serwera. Dane te obejmują adres IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu (np. TP S.A.), rodzaj przeglądarki, czas spędzany na stronie oraz strony które są oglądane w ramach naszego serwisu.

Ciasteczka i sygnalizatory WWW
Korzystamy z plików ciasteczek (ang. cookies) w celu przechowywania informacji tego typu jak osobiste ustawienia dotyczące naszego serwisu. Oprócz tego wyświetlamy reklamy pochodzące z zewnętrznych serwisów. Firma Google obsługująca reklamy poprzez program Google AdSense może używać plików cookie i sygnalizatorów www, które w momencie wyświetlania ich reklam w naszym serwisie powoduje przesłanie reklamodawcom informacji obejmującej Wasz adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki czy informacji o zainstalowaniu lub nie pluginu flash. Rozwiązanie to służy wyświetlaniu odwiedzającym stronę reklam z ich regionu lub reklam powiązanych tematycznie z odwiedzanymi wcześniej stronami.

Pliki ciasteczek DoubleClick DART
Możemy wykorzystywać pliki ciasteczek DART, w celu publikacji reklam przez system Google DoubleClick, tworzący pliki cookies gdy odwiedzasz strony używające systemu reklamowego Double Click (w tym niektóre strony z reklamami Google AdSense). Plik taki służy prezentacji reklam dopasowanych do Waszych zainteresowań. Reklamy wybierane są na podstawie historii stron, które odwiedziliście. System DART korzysta z “informacji niepozwalających na identyfikację użytkownika”. Nie zapisuje on informacji osobistych typu imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. W każdej chwili możecie wyłączyć ten system na tej stronie.

Wszyscy odwiedzający serwis mogą dezaktywować lub wyłączyć obsługę plików cookies dla naszej strony lub dla stron naszych reklamodawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zaznaczając odpowiednią opcję w ustawieniach "zapory ogniowej" firewall. Jednakże wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować problemy z pełnym wykorzystaniem funkcjonalności serwisu.
© Serwis ogłoszeniowy 2018 Polityka prywatności. Inne strony: nagrania lektorskie, małe domy